Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Avsökningsplaner

På stora arbetsplatser är det vid utrymning mycket svårt att ha full kontroll på om alla som vistats i lokalen verkligen är ute och befinner sig på den bestämda återsamlingsplatsen.

För stora arbetsplatser bör alltid avsökningsplaner upprättas samt att man utser och utbildar utrymningsledare.

Vi utformar avsökningsplanerna enligt era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar avsökningsplanerna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka