EKG certifierade i brand- och inbrottslarm

Niklas Carlbaum har återigen ackrediterat sig och EKG genom att fräscha upp sina kunskaper och genomfört recertifiering som behörig ingenjör brandlarm, gällande projektering av anläggningar kring brand- och utrymningslarm. Niklas är certifierad behörig ingenjör brandlarm sedan 2007 och certifierad behörig ingenjör inbrottslarm sedan 2013. Certifieringarna har skett via svensk brand- och säkerhetscertifiering (SBSC)

Certifierad behorig ingenjor brandlarm Certifierad behorig ingenjor inbrottslarm

Certifiering- garanti för våra kunder

Genom kontinuerlig utbildning och våra SBCS certifieringar inom brand- och inbrottslarm, kan vi ge våra kunder garantier att vi följer uppställda kvalitetskrav. Vi arbetar efter väl beprövade metoder som säkerställer att kvalitetskraven blir uppfyllda.

Kravställning på certifiering allt viktigare vid upphandlingar

Vi ser också att kraven ökar på certifieringar vid upphandlingar och inköp vilket innebär att köparen vet vad den får, eftersom kvalitetskraven är framtagna av myndigheter och intresseorganisationer, det vill säga oberoende av varumärken m.m. Här står vi på EKG väl rustade genom arbetet och våra certifieringar inom områdena brandlarm och inbrottslarm.

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) är ett ackrediterat certifieringsorgan som certifierar företag, personer, produkter och system inom brand- och säkerhetsområdet. SBSC bildades 1997. Företaget ägs av Brandskyddsföreningen Sverige (med dotterbolaget Brandskyddsföreningens Service AB) tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen (genom dotterbolaget SSF Service AB).

Genom att erbjuda certifiering mot de normer Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen utfärdar inom brand- respektive säkerhetsområdet, är SBSC en del i ägarbolagens vision om ett brandsäkrare Sverige och ett tryggare samhälle.

Läs mer om SBSC här på denna länk!
Läs mer och se Niclas certifikat här på denna länk!

Share This