EKG utbildar sig för bättre arbetsmiljö

Sophia har som vårt arbetsmiljöombud genomgått Unionens grundkurs för bättre arbetsmiljö (BAM). Kursen ger oss en uppdatering på verktygen vi behöver för att bibehålla en god arbetsmiljöpolicy på vår arbetsplats. Ett exempel på dessa verktyg är metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna hos oss på EKG.

Bättre arbetsmiljö BAM

BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud/ skyddsombud bör gå och den vänder sig även till chefer med arbetsmiljöansvar. Med anledning av att det görs tillägg och ändringar i lagar och föreskrifter varje år rekommenderar Arbetsmiljöverket repetition av Bättre Arbetsmiljö vart 5:e år.

På EKG fortsätter vi arbetet för bättre arbetsmiljö

Utbildningen fokuserar på de grundläggande kraven från Arbetsmiljöverket, vardagliga arbetsmiljösituationer och skapar förståelse för vem som gör vad i företagets dagliga arbetsmiljöarbete. Med kursen, verktygen och det pedagogiska materialet kan vi fortsätta vårt arbete med att utveckla en god arbetsmiljöpolicy på vårt företag. Kika på Sophias kursintyg här på denna länk!

Ur kursinnehållet

  • Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Arbetsmiljöns betydelse för individ, företag och samhälle.
  • Metoder för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö, hindra psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden

 

Share This