Vi söker fler medarbetare!

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med personer med passande kompetens. Kontakta oss så berättar vi mer!

Elkonsulter med stor kompetens, gedigen erfarenhet & goda relationer

Tre viktiga värden och kännetecken för vår verksamhet som vi värnar, vårdar, utvecklar och erbjuder.

Våra kompetensområden

Elkonstruktion

Vi på EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom kraft- och belysningssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

El, automatik & styr inom VA-anl.

Vi har mycket stor erfarenhet av el-, styr- och automatik inom vatten- och avloppsanläggningar, som grundar sig på att vi vet hur processen inom dessa anläggningar fungerar.

Telekonstruktion

EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom tele- och säkerhetssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

Ljusdesign, väg- och utomhusbelysning

Vi har hjälpt både bostadsbolag, kommuner och Trafikverket (tidigare Vägverket) sedan 1980-talet med både projektering av vägar, gator, gc-vägar, parker, torg, parkeringar, hamnar, mm.

Industri

Med flera stora papper och skogsindustrier precis inpå knuten, har vi sedan 1990 bistått med vår kompetens inom uppbyggnaden av infrastruktur i både små och stora industriprojekt.

Våra tjänster

Företaget arbetar med skiftande uppdrag inom framförallt byggnadsinstallation, men även specialitéer som Kommunala VA-anläggningar, belysning i utomhusmiljöer och ljusdesign. Vi är även certifierade projektörer för brand- och inbrottslarm.

Våra tjänster omfattar:

Projektering

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teleanläggningar.

Kalkyler

Vi har mångårig erfarenhet av att utföra kalkyltjänster inom El- och Telebranschen.

Utredningar

Vi åtar oss olika typer av utredningsuppdrag beroende på situation och behov.

Besiktningar

Vi erbjuder entreprenad-, elsäkerhets-, status- och slutbesiktningar.

Rittjänster

Vi erbjuder stor kompetens inom digital ritningshantering vad gäller till exempel modellbaserat ritsätt.

Dokumentation

Dokumentation av teletekniska anläggningar ska upprättas för anläggningar som installeras.
Vi är EKG Elkonsultgruppen

Vi är EKG

EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB bildades 1984 av sex erfarna ingenjörer med ambitionen att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom el- och teleområdet. Konceptet visade sig riktigt, varför personalstyrkan utvidgades i takt med att uppdragsvolymen ökade och idag är vi omkring tio medarbetare som står till våra kunders förfogande.

Det är vår absoluta målsättning att även fortsättningsvis vara en pålitlig partner för våra uppdragsgivare. För att uppnå detta krävs mycket vilja och stort engagemang – något som det finns gott om på EKG.