Hjälp med teleregistrering?

Dokumentation av teletekniska anläggningar ska upprättas för de flesta anläggningar som installeras. Vi hjälper dig gärna med detta.

Läs om våra tjänster

Hjälp med rittjänster?

Vi åtar oss de flesta förekommande rituppdrag inom el- och teleområdet. Vi hjälper dig gärna med detta.

Läs om våra tjänster

Elkonsulter med stor kompetens, gedigen erfarenhet & goda relationer

Tre viktiga värden och kännetecken för vår verksamhet som vi värnar, vårdar, utvecklar och erbjuder.

Våra kompetensområden

Elkonstruktion

Vi på EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom kraft- och belysningssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

El, automatik & styr inom VA-anl.

Vi haft stor erfarenhet av el-, styr- och automatik inom vatten- och avloppsanläggningar, som grundar sig på att vi vet hur processen inom dessa anläggningar fungerar.

Telekonstruktion

EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom tele- och säkerhetssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

Ljusdesign, väg- och utomhusbelysning

Vi har hjälpt både bostadsbolag, kommuner och Trafikverket (tidigare Vägverket) sedan 1980-talet med både projektering av vägar, gator, gc-vägar, parker, torg, parkeringar, hamnar, mm.

Industri

Med flera stora papper och skogsindustrier precis inpå knuten, har vi sedan 1990 bistått med vår kompetens inom uppbyggnaden av infrastruktur i både små och stora industriprojekt.

Brand och säkerhet

Vi projekterar brandlarm, inbrottslarm och passersystem i alla tänkbara anläggningar för industrier, fastighetsägare, kommuner och landsting. Vi är certifierade och behöriga ingenjörer.

Våra tjänster

Företaget arbetar med skiftande uppdrag inom framförallt byggnadsinstallation, men även specialitéer som Kommunala VA-anläggningar, belysning i utomhusmiljöer och ljusdesign. Vi är även certifierade projektörer för brand- och inbrottslarm.

Våra tjänster omfattar:

Projektering

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teleanläggningar.

Kalkyler

Vi har mångårig erfarenhet av att utföra kalkyltjänster inom El- och Telebranschen.

Utredningar

Vi åtar oss olika typer av utredningsuppdrag beroende på situation och behov.

Besiktningar

Vi erbjuder entreprenad-, elsäkerhets-, status- och slutbesiktningar.

Rittjänster

Vi erbjuder stor kompetens inom digital ritningshantering vad gäller till exempel modellbaserat ritsätt.

Dokumentation

Dokumentation av teletekniska anläggningar ska upprättas för anläggningar som installeras.

Vi är EKG Elkonsultgruppen

Vi är EKG

EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB bildades 1984 av sex erfarna ingenjörer med ambitionen att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom el- och teleområdet. Konceptet visade sig riktigt, varför personalstyrkan utvidgades i takt med att uppdragsvolymen ökade och idag är vi elva medarbetare som står till våra kunders förfogande.

Det är vår absoluta målsättning att även fortsättningsvis vara en pålitlig partner för våra uppdragsgivare. För att uppnå detta krävs mycket vilja och stort engagemang – något som det finns gott om på EKG.

Nyheter och bloggartiklar

Följ gärna med och läs våra nyheter och blogginlägg.

Projektering El/tele i nytt parkeringshus

Projektering El/tele i nytt parkeringshus

EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB projekterar för El/Tele i Löfbergs Fastigheters nya parkeringshus alldeles intill Löfbergs lagerbyggnad centralt i Karlstad. Parkeringshuset som håller på att byggas kommer att bli ett öppet och publikt parkeringshus, cirka 16 meter högt och med en totalyta på cirka 22 000 kvadratmeter.

läs mer
EKG certifierade i brand- och inbrottslarm

EKG certifierade i brand- och inbrottslarm

Niklas Carlbaum har återigen ackrediterat sig och EKG genom att fräscha upp sina kunskaper och genomfört recertifiering som behörig ingenjör brandlarm, gällande projektering av anläggningar kring brand- och utrymningslarm. Niklas är certifierad behörig ingenjör...

läs mer