Våra tjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Projektering

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teleanläggningar. Denna tjänst kan utmynna i olika slutprodukter beroende på beställarnas behov och önskemål.

Utredningar

Vi åtar oss olika typer av utredningsuppdrag beroende på situation och behov. Syftet är att ta reda på vad som ligger till grund för de problem ni har i er anläggning eller inför kommande investeringsplanering.

Rittjänster

Vi erbjuder stor kompetens inom digital ritningshantering vad gäller till exempel modellbaserat ritsätt, lagerhantering och –strukturer, filkonvertering, rastrering med mera som utgör plattformen för varje uppdrag.

Kalkyler

Vi har lång erfarenhet av att utföra kalkyltjänster inom Elbranschen. Vi erbjuder kostnadsberäkningar, kalkyltjänster inom El- och Tele-anläggningar såväl budgetkalkyler i tidiga skeden.

Besiktningar

Mångårig praktisk erfarenhet från el- och teleanläggningar i kombination med fördjupade kunskaper i elsäkerhet och entreprenadjuridik ligger till grund för våra besiktningstjänster.

Dokumentation

Dokumentation av teletekniska anläggningar ska upprättas för de flesta anläggningar som installeras. Kraven och omfattning återfinns i tekniska beskrivningar, normer och regelverk.

Våra senaste projekt