Projektbeskrivning – Tullholmsviken

Kund: Karlstads Kommun
Projekt: Tullholmsviken
Plats: Karlstad
Byggherre: Karlstads Kommun
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information: Christian Nilsson, 054-22 33 33, christian.nilsson@ekg.se

EKG har projekterat belysningen längs vägar och promenadstråk i Karlstads nya stadsdel.