El automatik och styr inom VA-anläggningar

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

El automatik och styr inom VA-anläggningar

Ända sedan EKG startades 1984 har vi haft stor erfarenhet av el-, styr- och automatik inom vatten- och avloppsanläggningar, som grundar sig på att vi vet hur processen inom dessa anläggningar fungerar.

Exempel på tjänster vi kan bistå med:

  • Projektering och dokumentation
  • Besiktningar
  • Funktionsbeskrivningar
  • Samordning och ledning vid idrifttagning
  • Felsökning
  • Kalibrering av mätinstrument