Kalkyler

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Kalkyler

Vi har mångårig erfarenhet av att utföra kalkyltjänster inom El- och telebranschen. Vi erbjuder kostnadsberäkningar/kalkyltjänster inom El- och Tele-anläggningar såväl budgetkalkyler i tidiga skeden, anbudskalkyler (både total- och utförande-entreprenader) och mängdkalkyler.

  • För att få en tidig indikation på en anläggnings kostnad inom våra områden kan vi hjälpa dig att göra en uppskattad kalkyl.
  • Uppföljning av byggkalkyl.
  • Priskalkylering med ram- eller mängdbeskrivning som underlag.

De kalkyleringsverktyg vi använder oss av är Wikells Sektionsdata och Bidcon El.