Våra kompetenser

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Elkonstruktion

Vi på EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom kraft- och belysningssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

El automatik & styr inom VA-anl.

Vi haft stor erfarenhet av el-, styr- och automatik inom vatten- och avloppsanläggningar, som grundar sig på att vi vet hur processen inom dessa anläggningar fungerar.

Telekonstruktion

EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom tele- och säkerhetssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

Ljusdesign, väg- och utomhusbelysning

Vi har hjälpt både bostadsbolag, kommuner och Trafikverket (tidigare Vägverket) sedan 1980-talet med både projektering av vägar, gator, gc-vägar, parker, torg, parkeringar, hamnar, mm.

Industri

Med flera stora papper och skogsindustrier precis inpå knuten, har vi sedan 1990 bistått med vår kompetens inom uppbyggnaden av infrastruktur i både små och stora industriprojekt.

Brand och säkerhet

Vi är certifierade och behöriga ingenjörer och projekterar brandlarm, inbrottslarm och passersystem i alla tänkbara anläggningar för industrier, fastighetsägare, kommuner och landsting.

Våra senaste projekt