Projektbeskrivning – Brf Lakholmen

Beställare: SP-Gruppen
Plats: Karlstad, Tullholmsviken
Uppstart: vår 2018
Planerat projektavslut: vår 2020
Arkitekt: Tengbom
Byggherre: Skanska Nya Hem
Totalentreprenör: Skanska Sverige Hus Väst
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information: Mikael Ring, 054-22 33 40, mikael.ring@ekg.se

Projektet är en totalentreprenad hanterad av Skanska Sverige Hus Väst som totalentreprenör och Skanska Nya Hem som byggherre. Vi på EKG projekterar elinstallationerna med SP-Gruppen som beställare och ansvarig el-entreprenör.

Nybyggnationen av Brf Lakholmen ingår i etapp 3 i uppbyggnaden av bostadsområdet Tullholmsviken – innefattande bland annat garage, kontors- och bostadsbyggnader. Brf Lakholmen består av två svanenmärkta 7-våningshus med totalt 56 lägenheter och garage (under markplan).