Projektbeskrivning – Älvpromenaden etapp 2

Kund: Karlstads Kommun
Projekt: Älvpromenaden etapp 2
Plats: Tingvallastaden Karlstad
Byggherre: Karlstad Kommun
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information:  Christian Nilsson, 054-22 33 33, christian.nilsson@ekg.se

EKG har hjälpt Karlstads kommun med EL & Belysning längs Älvpromenaden etapp 2.

Läs mer om Älvpromenaden/ utställningen och processen på karlstad.se >>