Ljusdesign, väg- och utomhusbelysning

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Ljusdesign, väg- och utomhusbelysning

EKG är sedan länge mycket välbekant i väg och gatubelysnings sammanhang. Vi har hjälpt både bostadsbolag, kommuner och Trafikverket (tidigare Vägverket) sedan 1980-talet med både projektering av vägar, gator, gc-vägar, parker, torg, parkeringar, hamnar, osv.

2005 började ett mer konkret arbete tillsammans med Ljusdesigner och 2008 anställdes vår första diplomerade Ljusdesigner. När vi arbetar med ljusdesign arbetar vi även med de mjukare värdena som känslor och upplevelser av ljus.

Ljusdesign handlar inte bara om lampor utan snarare att ge rummet en karaktär och känsla med ett samspel av ljus, mörker, teknik, färg, form, styrning, dynamik, budskap, trygghet, ekonomi, biologi.

Idag är el och belysning i städer så mycket mer än bara en lyktstolpe. Gatubelysningen har blivit spindeln i nätet för SmartCity komponenter som t.ex. Public-WiFi, övervakning av papperskorgar, trafikljus, reklamtavlor, busshållplatser, mobilladdare, laddning av elbilar, cykelpumpar, fasadbelysningar och mycket mer samtidigt som den ska förhöja upplevelsen av gaturummet och försköna omgivningen.