Projektering

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Projektering

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teleanläggningar. Denna tjänst kan utmynna i olika slutprodukter beroende på beställarnas behov och önskemål.

Vanligt är att vi avslutar projekteringsuppdragen med leverans av upphandlingsunderlag i form av rambeskrivningar eller detaljredovisande handlingar.

  • Förstudier.
  • Projektering.
  • Upphandling.
  • Anbud.
  • Kontrollering.
  • Besiktning.
  • Utredning.
  • BIM (Building Information Model)