Besiktningar

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Besiktningar

Mångårig praktisk erfarenhet från el- och teleanläggningar i kombination med fördjupade kunskaper i elsäkerhet och entreprenadjuridik ligger till grund för våra besiktningstjänster.

Vi erbjuder besiktningar utifrån olika behov som exempelvis entreprenadbesiktningar, elsäkerhetsbesiktningar och statusbesiktningar.

Vi utför slutbesiktningar och garantibesiktningar av samtliga typer av anläggningar som vi projekterar.