Om oss

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Vi är Elkonsultgruppen

EKG – Elkonsultgruppen i Karlstad AB bildades 1984 av sex erfarna ingenjörer med ambitionen att tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom el- och teleområdet. Idag är vi 11 medarbetare som står till våra kunders förfogande.

 

2

2016

Delägarna ökar till 5st. EKG flyttar till nya lokaler i Magasin 3 i inre hamn i Karlstad.

2013

EKG genomför friskvårdsaktivitet på Klarälven runt Karlstad.

EKG kanottur

2

2009

Delägarna reduceras till 2st. EKG firar 25år med en resa till Strömstad.

EKG 2009 25 års jubileum strömstad

2

1998

EKG-Golfen anordnas för första gången och är en årlig golftävling för inbjudna deltagare.

EKG 1998 EKG-golfen

2

1994

EKG firar 10-år med en resa till Nice i Frankrike och flyttar under året till Magasin 2 i inre hamn i Karlstad.

EKG 1994 utsikt magasin2

2

1991

Delägarna reduceras till tre delägare.

2

1989

EKG flyttar till nya större lokaler på Ventilgatan i Karlstad, moderniserar och investerar i sin första CAD-station och levererar sin första CAD-ritade ritning.

EKG 1989 nya lokaler ventilgatan

2

1984

EKG grundas i januari av 6st erfarna ingenjörer och startar sin verksamhet i lokaler på Östra Torggatan i Karlstad.

Professionellt kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån Svensk standard ”Ledningssystem för kvalitet – krav (ISO 9001:2015)”. EKG skall alltid sträva efter att kunden får den kvalitet han förväntar sig.

Detta innebär att:

 • Vi strävar efter noll fel.
 • Vi säkerställer en hög och bred kompetens inom företaget.
 • Var och en vet sitt ansvarsområde och sina befogenheter.
 • Vi följer de lagar, föreskrifter och regelverk som finns.
 • Lyhördhet och engagemang genomsyrar alla våra åtaganden.
 • Vi utför erfarenhetsuppföljning på uppdragen.

Vi värnar om miljön

Vi arbetar utifrån Svensk standard ”Miljöledningssystem – kravspecifikation med vägledning för användning (ISO 14001:2015)”. EKG skall alltid beakta miljöaspekter i sitt arbete, både vad gäller vår egen verksamhet och de lösningar och förslag som används i uppdragen.

Detta innebär att:

 • Vi föreslår energieffektiva åtgärder.
 • Vi föreslår användning av miljövänlig materiel och utrustningar.
 • Vi föreslår återanvändning, återvinning och sortering av rivningsmateriel.
 • Vi gör miljömedvetna inköp och spar elenergi.
 • Vi cyklar inom Karlstad centrum.
 • Vi skickar brev med cykelbud inom Karlstad.
 • Vi källsorterar kontorsavfallet.

Våra senaste projekt