Projekt beskrivning

Kund:   StoraEnso Skoghall
Projekt: Wood 2012
Plats:   Karlstad
Slutfört år:
Arkitekt:
Byggherre: Stora Enso
Totalentreprenör:
El entreprenör:
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB.
Mer information: Mikael Fernquist, 054- 22 33 37, Mikael.Fernquist@ekg.se

Projektering av byggnadselektrifiering innefattande 400V-anläggning ,tele, data, brandlarm inom nytt Sållhus och nytt Vedrenseri med manöverbyggnad samt tillhörande kringliggande byggnader i Stora Ensos projekt Wood 2012.

Dessutom montageledning och projektering av ny Truckverkstad, ny Inmätningsstation samt uppbyggande av infrastruktur i mark, vägar och grindar bestående av opto, tele, data och ytterbelysningsanläggningar.