Projektbeskrivning – Stora Enso Skoghall

Kund: Stora Enso Skoghall
Projekt: Wood 2012
Plats: Karlstad
Byggherre: Stora Enso
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB.
Mer information: Mikael Fernquist, 054- 22 33 37, Mikael.Fernquist@ekg.se

Projektering av byggnadselektrifiering med bland annat 400 V-anläggning, tele, data samt brandlarm för byggnader i Stora Ensos projekt Wood 2012. Byggnaderna bestod av nytt sållhus och nytt vedrenseri med manöverbyggnad samt tillhörande kringliggande byggnader.

EKG ansvarade även för montageledning och projektering av ny truckverkstad och ny inmätningsstation, samt byggnation av infrastruktur i mark, vägar och grindar (opto-, tele-, data- och ytterbelysningsanläggningar).