Utredningar

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Utredningar

Vi åtar oss olika typer av utredningsuppdrag beroende på situation och behov. Det kan handla om utredningar för att ta reda på vad som ligger till grund för de problem ni har i er anläggning eller utredningar inför kommande investeringsplanering.

Utredningarnna kan omfatta elenergiförbrukning, kraftförsörjning, förstudier av projekt med mera. Utredningsuppdragen utmynnar i en rapport enligt kundens önskemål t.ex. med lägesbeskrivning, handlingsalternativ samt eventuellt kostnadsaspekter och rekommendationer.