Våra referenser och projekt

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984.

Referenser och projekt

EKG har alltid strävat efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i arbetet som vi skapar genom medventenhet och samverkan mellan oss, våra kunder och leverantörer.

Vi är stolta över resultaten vi har åstadkommit tillsammans med våra kunder och leverantörer och pratar gärna om våra referensprojekt, för att ge en bild av vår verksamhet, vad vi har gjort för andra och vad vi skulle kunna hjälpa till med i dina projekt.

Nedan presenterar vi ett urval av våra referensprojekt.

 

Pålitlig partner för uppdragsgivare

EKG arbetar med den för branschen senaste tekniken och avsätter med självklarhet erforderliga medel och tid för kontinuerlig kompetensutveckling och uppdatering av utrustning.

Att krävande kunder återkommer år efter år, trots hård konkurrens på marknaden, ser vi som ett kvitto på att vår ständiga strävan mot effektivitet och nöjda kunder ger resultat.

Det är vår absoluta målsättning att även fortsättningsvis vara en pålitlig partner för våra uppdragsgivare. För att uppnå detta krävs mycket vilja och stort engagemang, något som det finns gott om på EKG.