Projektbeskrivning – Älvpromenaden & Almtorget

Kund: Älvpromenaden & Almtorget
Plats: Karlstad
Slutfört år: 2016
Arkitekt: Sweco (Thorbjörn Andersson)
Byggherre: Karlstad kommun
Totalentreprenör: Sten & Vägarbeten AB
El entreprenör: Karlstads Vägljus AB
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information: Christian Nilsson, 054-22 33 33, christian.nilsson@ekg.se

EKG utförde projektering på el, tele, belysning och var beställarens stöd i teknikfrågor under entreprenadtiden.