Telekonstruktion

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Telekonstruktion

Vi på EKG har lång erfarenhet av konstruktion inom tele- och säkerhetssystem. Vi arbetar dagligen med olika fastighetstyper som t.ex. kontor, skolor, bostäder vårdinrättningar mm.

Vi är med från start till mål genom hela byggprocessen från tidigt koncept till färdig produkt. Vi hjälper till med både nybyggen, tillbyggen, ombyggnad och renovering. Vi hjälper dig att ta fram kostnadsförslag och utredningar i tidiga skeden till konstruktion och besiktningar.

EKG har stor erfarenhet av tele- och säkerhetsprojektering av både vårdcentraler, kontor, skolor och bostäder i både små och stora sammanhang.

Vi hjälper kunden nå sina mål inom ekonomi, energi och förvaltning.

BIM (Building Information Model) är något vi är vana att arbeta med. Vi ser dessutom ett ökat intresse hos många beställare att rita sina fastigheter i 3d för att ha bättre kontroll i förvaltningsskedet.

Brand och säkerhet

Vi projekterar brandlarm, inbrottslarm och passersystem i alla tänkbara anläggningar för industrier, fastighetsägare, kommuner och landsting. 

Hör gärna av dig för mer information..