Cookies & Hantering av personuppgifter

Cookies

Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Elkonsultgruppen i Karlstad AB kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Elkonsultgruppen i Karlstad AB använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Elkonsultgruppen i Karlstad AB använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Elkonsultgruppen i Karlstad ABs webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Hantering av personuppgifter

Elkonsultgruppen i Karlstad AB vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. All behandling av personuppgifter inom Elkonsultgruppen i Karlstad AB sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi sparar endast personuppgifter som vi behöver för att kunna kontakta våra beställare, samarbetspartners och leverantörer, samt för att kunna uppfylla våra ekonomiska överenskommelser. Om vi får tillgång till fler personuppgifter än de vi behöver i vår dialog och kontakt med dig, kommer de uppgifterna att raderas omedelbart.

Överföring av personuppgifter

Dina kontaktuppgifter kan komma att delas, men då endast inom de projektgrupper vi gemensamt är engagerade i.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade i våra register genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta Elkonsultgruppen i Karlstad AB enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta Elkonsultgruppen i Karlstad AB.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Elkonsultgruppen i Karlstad AB behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av dina personuppgifter:
Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Bergendorffsgatan 2
652 16 Karlstad
Tel: 042-22 33 30
info@ekg.se