Projektbeskrivning – Karlstad CCC

Kund: Karlstad CCC
Plats: Karlstad
Slutfört år: 2012
Arkitekt: Bergfjord & Ivarsson Arkitekter AB (Ulf Bergfjord & Jonny Ivarsson).
Byggherre: Prepart
Totalentreprenör: Byggbolaget
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information: Mikael Ring, 054-22 33 40, mikael.ring@ekg.se

EKG utförde all projektering på el, tele, belysning. Samt dokumentation på elanläggningen.