Projektbeskrivning – Hagaborgsskolan

Kund: Hagaborgsskolan
Plats: Karlstad
Slutfört år: 2013
Arkitekt: Sweco (Charlotta Andersson)
Byggherre: Karlstad kommun
Totalentreprenör: Skanska
Elentreprenör: Goodtech
Projekthandläggare El: EKG Elkonsultgruppen i Karlstad AB
Mer information: Mikael Ring, 054-22 33 40, mikael.ring@ekg.se

EKG utförde all projektering på el, tele, belysning. Samt dokumentation på elanläggningen. Hagaborgsskolan är certifierad enligt Miljöbyggnad och har uppnått nivå guld.

Hagaborgsskolan blev utsedd till Årets Miljöbyggnad 2014 på Sweden Green Building Awards.