Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Orienteringsritningar Brand- och Utrymningslarm

Det är en automatisk brand- och utrymningslarmanläggnings uppgift att upptäcka en begynnande brand så tidigt att verksamma räddnings-, utrymnings-, och brandsläckningsåtgärder kan vidtas.

För brand- och utrymningslarmanläggningar ska alltid orienteringsritningar upprättas.

Syftet med orienteringsritningarna är att insatspersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning och så snabbt som möjligt finna bästa vägen till den eller de branddetektor(er) som avger larm.

Vi utformar orienteringsritningarna enligt Svenska Brandskyddsföreningens regler SBF 1021:1 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar orienteringsritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka