Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Orienteringsritningar Inbrottslarm

Det är en inbrottslarmanläggnings uppgift att så tidigt som möjligt ge larm vid inbrott i den lokal som är skyddad eller vid försök till tillgrepp av punktövervakad egendom.

För inbrottslarmanläggningar ska alltid orienteringsritningar upprättas.

Syftet med orienteringsritningarna är att utryckningspersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning och så snabbt som möjligt finna bästa vägen till den eller de detektor(er) som avger larm.

Vi utformar orienteringsritningarna enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler SSF 130:8 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar orienteringsritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka