Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Orienteringsritningar Kameraövervakningssystem

Det är ett kameraövervakningssystems uppgift att övervaka lokaler och områden genom att i en videomiljö fånga bilder.

För kameraövervakningssystem ska alltid orienteringsritningar upprättas.

Syftet med orienteringsritningarna är att anläggningsskötare och servicepersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning vid service- och kontrollarbeten.

Vi utformar orienteringsritningarna enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1060:2 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar orienteringsritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka