Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Orienteringsritningar Nödbelysningssystem

Det är ett nödbelysningssystems uppgift att med utrymningsskyltar och nödbelysning kunna säkra en väl fungerande utrymning vid olika nödsituationer.

För nödbelysningssystem bör alltid orienteringsritningar upprättas.

Syftet med orienteringsritningarna är att anläggningsskötare och servicepersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning vid service- och kontrollarbeten.

Vi utformar orienteringsritningarna enligt era önskemål gällande design och utförande.

Vi konstruerar orienteringsritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka