Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Orienteringsritningar Passerkontroll

Det är en passerkontrollanläggnings uppgift att skapa ett tryggt tillträdessystem och se till att endast behöriga personer kommer in och ut till lokaler.

För passerkontrollanläggningar bör alltid orienteringsritningar upprättas.

Syftet med orienteringsritningarna är att anläggningsskötare och servicepersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning vid service- och kontrollarbeten.

Vi utformar orienteringsritningarna enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler SSF 130:8 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar orienteringsritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka