Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Serviceritningar Brand- och Utrymningslarm

Det är en automatisk brand- och utrymningslarmanläggnings uppgift att upptäcka en begynnande brand så tidigt att verksamma räddnings-, utrymnings-, och brandsläckningsåtgärder kan vidtas.

För brand- och utrymningslarmanläggningar ska alltid serviceritningar upprättas.

Syftet med serviceritningarna är att anläggningsskötare och servicepersonal snabbt och enkelt ska kunna orientera sig om objektets omfattning vid service- och kontrollarbeten.

Vi utformar serviceritningarna enligt Svenska Brandskyddsföreningens regler SBF 1021:1 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar serviceritningarna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka