Rittjänster

Kompetens, erfarenhet och goda relationer sedan 1984

Utrymningsplaner

I en stress- eller paniksituation är det viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner.

Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner pedagogiskt utarbetade och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare.

Utrymningsplanen har flera viktiga funktioner. I en krissituation skall den ge snabb och enkel vägledning och anvisning för en säker utrymning. För anställda och besökare skall den fungera i förebyggande syfte som ett informations- och utbildningsredskap.

Vi utformar utrymningsplanerna enligt Svensk Standard SS 2875 och era önskemål gällande design och utförande. Vi konstruerar utrymningsplanerna i moderna CAD-system.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

<< Tillbaka